top of page

ราคา

ค่าบริการแบบ Carsharing

*ราคาเริ่มอ้างอิงจากรุ่นปีของรถยนต์

*ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่าบริการตามระยะทาง

ก่อนใช้รถ, ชำระเงิน

Pricing page icon-02.png

ค่าเช่า

เช่ารายชั่วโมงหรือวัน

Pricing page icon-03.png

แพคเกจ

ระยะทาง, ประกันภัย

+

หลังใช้รถ, ชำระเงิน

Pricing page icon-04.png

ส่วนเกิน

ค่าชั่วโมงและระยะทาง

+

จองเกิน 8 ชั่วโมง ระบบจะคำนวณเป็นรายวันโดยอัตโนมัติ

ประกันภัย

รถทุกคันมีประกันภัยชั้นหนึ่ง สำหรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียหาย ความรับผิดชอบของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับกรณี

กรณีไม่ใช่ฝ่ายผิด

ชำระไม่เกิน

ค่าใช้จ่านอื่นๆที่ระบุในสัญญาเช่า

กรณีเป็นฝ่ายผิด

ชำระเบื้องต้น

ค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินงาน

ส่วนเกินวงเงิน

ความคุ้มครอง (ถ้ามี)

+

เลือกรถที่ใช่

สำหรับทุกโอกาส

ฮ้อปคาร์มีรถหลากหลายรุ่นให้คุณเลือกเพื่อตอบ

สนองสไตล์และลักษณะการใช้งานของคุณ

เดินทางใกล้หาที่จอดง่าย

เดินทางไปเที่ยว พร้อมชิวทุกเวลา

เดินทางไกล ขนของสบายๆ

Mazda-compressor.png
เหมาะสำหรับ 2-5 คน + ช้อปปิ้ง

เลือกรถที่ใช่

สำหรับทุกโอกาส

ฮ้อปคาร์มีรถหลากหลายรุ่นให้คุณเลือกเพื่อตอบ

สนองสไตล์และลักษณะการใช้งานของคุณ

เดินทางใกล้หาที่จอดง่าย

เดินทางไปเที่ยว พร้อมชิวทุกเวลา

เดินทางไกล ขนของสบายๆ

bottom of page